Yritysinfo

OivallusPelit Finland maahantuo, myy ja valmistaa lasten kehitystä tukevia opetuksellisia pelejä, leluja ja opetusvälineitä. Useat tuotteemme sopivat myös aikuisille joko yksin pelattaviksi tai toisen aikuisen kanssa pelattaviksi (vanhainkodit, kuntoutusyksiköt). Verkkokaupan ohella meidät löytää edustajiemme kautta ympäri Suomen, kasvatusalan messuilta ja tapahtumista. Tulemme myös henkilökohtaisesti esittelemään tuotteitamme esimerkiksi kouluille, päiväkoteihin ja kuntoutuslaitoksiin. Voit jättää yhteydenottopyyntösi sähköpostiin niin konsulttimme ottaa sinuun yhteyttä.

Yhteystiedot

Tiedustelut ja tuotekyselyt sähköpostilla

Y-tunnus 1613047-5
OivallusPelit Finland on Suomen Yrittäjien jäsen.

Ympäristöpolitiikka ja eettiset ohjeet

OivallusPelit Finland ohjaa toimintaansa aktiivisesti pyrkimällä yhä tehokkaampaan ympäristönsuojeluun. Ympäristötyömme tavoitteena on kauaskantoinen, kestävä kehitys. Suunnittelemme toimintamme siten, että käytämme mahdollisimman vähän resursseja ja minimoimme ympäristövaikutuksemme.

Linjamme mukaisesti pyrimme huolehtimaan seuraavista asioista:

1. Ennaltaehkäisy

Ennaltaehkäisemme ei-toivottuja ympäristövaikutuksia puuttumalla mahdollisiin ongelmiin heti alkuvaiheessa.

2. Resurssien säästäminen

Säästämme materiaaleja ja energiaa kaikilla toimintamme tasoilla ja kierrätämme jäännöstuotteet, pakkausmateriaalit ja jätteet.

3. Lain vaatimusten täyttäminen

Huolehdimme siitä, että toiminnassamme noudatetaan meitä koskevaa ympäristölainsäädäntöä.

Eettiset periaatteet

1. Luottamus

Ansaitsemme sidosryhmiemme luottamuksen eri puolilla maailmaa. Luomme kestävät suhteet sidosryhmiimme. Henkilöstöllä on tasa-arvoiset mahdollisuudet rodusta, kansalaisuudesta, uskonnosta, poliittisesta kannasta, sukupuolesta tai iästä riippumatta.

2. Ihmisten kunnioitus

Tavoitteemme on parantaa palveluidemme käyttäjien arkielämän laatua. Pyrimme luomaan työympäristön ja kulttuurin, jossa yksilöitä kunnioitetaan ja heidän taitojaan arvostetaan. OivallusPelit Finlandin toimintaympäristön tulee tukea ihmisten keskinäistä kunnioitusta.

3. Rehellinen liiketoiminta

OivallusPelit Finland ei osallistu epäeettiseen, laittomaan tai asiattomaan toimintaan

4. Lakien noudattaminen

OivallusPelit Finland noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä ja voimassa olevia sääntöjä.